Du lịch Thanh Hóa- Nhiều tiềm năng

   Du lịch Thanh Hóa- Nhiều tiềm năng, nhiều hạn chế

Thanh Hóa có hàng ngàn điểm du lịch nổi tiếng. Chỉ riêng huyện huyện Hà Trung mà có tới 400 điểm di tích lịch sử văn hóa, trong đó 60 điểm xếp hạng điểm di tích cấp tỉnh và 8 điểm xếp hạng cấp quốc gia.Có thực tế là đến nay du lịch Thanh Hóa chua phát huy được nhiều lợi thế của mình,có nhiều nguyên nhân đễn thực trạng này là sự liên kết giữa các tuyến điểm để tạo thành một tua du lịch hoàn chỉnh hấp dẫn.

     Trong đó, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người. Việc phát triển du lịch vẫn chưa thu hút sự quan tâm và tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người dân trên địa bàn. Mặt khác, nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao còn hạn chế. Công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, tình hình thu hút đầu tư vào các dự án kinh doanh du lịch còn chậm. Việc đầu tư hạ tầng trong khu quy hoạch chưa theo kịp nhu cầu đầu tư và còn nhiều bất cập cũng là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự của du lịch thành phố.

 

      Theo đó, trong thời gian tới du lịch TP Thanh Hóa sẽ tập trung phát triển đa dạng các loại hình du lịch như: du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch hội nghị, du lịch giáo dục, vui chơi giải trí cuối tuần… gắn với bảo tồn các giá trị thiên nhiên, môi trường sinh thái và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo cho sự phát triển bền vững.

       Tiềm năng phát triển du lịch lớn cộng với các điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, du lịch thành phố cần phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư cũng như du khách trong nước và quốc tế…

Văn Vũ 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.